06.09.16 10:45

Brugerbetaling for varer

 

I takt med indførsel af brugerbetaling for Sikuki´s havneanlæg i Nuuk, indfører Royal Arctic Line hermed gebyr til dækning samt administration for den opkrævede ”Brugerbetaling af varer”.
Gebyret gælder for alt gods, der sejles med Royal Arctic Lines skibe og som enten lastes eller losses i Nuuk. Dette inkluderer ligeledes gods der transiteres fra ét skib til et andet i Nuuk, hvilket blandt andet gælder atlant-, feeder- samt bygdeskibe.

Størrelsen på gebyrerne er således:
FCL       (hele containere)               54,00 DKK per TEU*
LCL     (stykgods)                          3,00 DKK per kubikmeter**
Bulk    (større løst gods)              15,00 DKK per ton
 
*TEU: 54,00 DKK for en 20 fods container, 108,00 DKK for en 40 fods container
**Der beregnes 3,00 DKK per kubikmeter, rundet op til nærmeste hele kubikmeter.

Gebyret indføres fra den 7. september 2016 og vil derfor fremgå på Royal Arctic Lines fakturaer, som vedrører gods der enten bliver lastet eller losset i Nuuk, inklusiv transitgods.
  
Såfremt I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Royal Arctic Lines kundeservice på telefon +299 70 15 00 eller kundeservice@ral.gl.