14.10.16 11:00

Pressemeddelelse

 

I den seneste debat om de planlagte ændringer i Royal Arctic Line’s flådesammensætning ønsker rederiet at bidrage med nogle enkelte præciseringer:

Vi får lidt færre medarbejdere på skibene men bedre muligheder for at uddanne grønlandske søfarende. Med Eimskip afløses 2 af vore ældre skibe af det samarbejde vi har med Eimskip. Dette forventes at ske i juli 2019. Samtidig opgraderer vi Royal Arctic Line’s bygdeskibe og skal vi bruge 2 nye skibe i Uummannaq og Upernavik hvor vi i dag benytter fremmede skibe i en del af året. Desuden erstattes Johanna Kristina i Østgrønland. Den samlede ændring betyder at vi har op til 48 stillinger i Grønlandsk kystfart hvor vi har mulighed for at udvikle Grønlandsk maritimt personale som vi reelt ikke har i dag fordi de nuværende skibe enten ikke er vores, eller er af sådan stand at de ikke kan benyttes til udvikling af maritimt personale. Således har ændringen med Eimskip den betydning at vi har 16 færre medarbejdere samlet set, men faktisk får vi bedre muligheder for udvikling af Grønlandsk baseret personale på skibene end nu.

Vi mister ikke skatteindtægter i Grønland og der er bedre jobmuligheder for dobbeltsprogede. I dag har vi 172 på Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) ordning som er den ordning de fleste af vore søfarende sejler under. Det er en nettolønsordning hvor der ikke betales skat til Grønland. Af disse bor 142 i Danmark, 23 i Grønland, 6 i Færøerne og 1 i Sverige. 82% af besætningerne bor altså i Danmark i dag. Med et større fokus på opgradering af kystfarten og behovet for yderligere dobbeltsprogede i kystsejladsen vil der være gode muligheder for folk i Grønland som ønsker at uddanne sig indenfor søfart.

De nye skibe har også stillinger. Det er også vigtigt at understrege at vi på de nye skibe er mulighed for beskæftigelse for de søfarende som kunne have interesse heri. Dette vil selvfølgelig være på samme vilkår som andre internationale operatører i vores konkurrenceområde.

Med et samarbejde kan man tilbyde endnu bedre uddannelsespladser. Endelig er ethvert samarbejde på tværs af landegrænser også en mulighed for at tilbyde mere internationalt orienterede elevpladser, også på land, og det er en fase vi prioriterer højt i de næste faser af Eimskip og øvrige samarbejder. Det vil betyde bedre elevuddannelser indenfor shipping og administration, udvekslingsmuligheder og indsigt i hvordan andre gør. Den internationale forståelse er et vigtigt element i at gøre det let at handle med Grønland.

Vi opgraderer, forbedrer og skal være mere effektive. I Grønland har vi taget skridtet til at gøre Sikuki til den nye centrale havn for Grønland som nu knyttes til resten af verden i et netværk via samarbejde med andre rederier. Vi opgraderer samtidig skibene for at skabe bedre betingelser for vore kunder og dermed den økonomiske udvikling. Disse investeringer på samlet set over 1 milliard kroner kræver at vi gør ting anderledes. Ikke kun for at spare penge, men også for at få så meget som muligt ud af de investeringer Grønland gør. I sidste ende mener vi, at det vil skabe basis for endnu flere arbejdspladser i et Grønland, som vil få bedre betingelser for at deltage i verdens samhandel.