07.10.16 13:15

Pressemeddelelse

 

Aalborg Havn har i dag valgt at udsende en meddelelse om et muligt erstatningskrav fra Aalborg Havn på 200 millioner kroner såfremt basishavnsaftalen blev brudt. Dette tal kan Royal Arctic Line af naturlige årsager ikke kommentere på. 

Royal Arctic Line understreger at der ikke er opsagt nogle aftaler med Aalborg Havn. Vi har meddelt Aalborg Havn om de planer vi ønsker at følge for at modernisere transportsystemet og dermed Grønlands muligheder for vækst. Det er vort ønske at vi på den baggrund kan få skabt en dialog med Aalborg Havn, om de løsninger der kan findes til gensidig fordel. Inden konklusionen for denne dialog foreligger, er det Royal Arctic Lines opfattelse, at det er for tidligt at udtale sig om konsekvenserne for Aalborg Havn.