04.03.16 00:00

Verificering af vægten på pakkede containere

 

1. Søfartsstyrelsen forventer i maj måned 2016 at udsende en bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.
Bekendtgørelsen gælder for afskibere af gods, som færdigpakkes i containere i Danmark og i Grønland med henblik på international søtransport.

Bekendtgørelsen gælder tillige for skibsføreren på danske og grønlandske skibe, samt på udenlandske skibe i danske og grønlandske havne, der tager pakkede containere om bord med henblik på en efterfølgende international søtransport.

Baggrunden for bekendtgørelsen er en vedtagelse i den Internationale Maritime Organisation (IMO) af en tilføjelse til ”Safety of Life at Sea” (SOLAS) Konventionen.


Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention, Chapter VI, Regulation 2 – Cargo information regarding a mandatory container gross weight verification, together with associated guidelines published as MSC.1/Circ. 1475.
 

2. Fra den 1. juli 2016 skal bruttovægten på alle pakkede containere være verificeret, før den må lastes om bord på et skib. Såfremt der ikke er en verificeret bruttovægt på en pakket container, må den ikke lastes om bord på et skib.


Den verificerede vægt: Betyder den totale bruttomasse af en pakket container, som fastlagt ved at:
a) Veje den pakkede container på en egnet vægt efter bestemmelserne fastlagt af den kompetente myndighed i den stat, hvor containeren blev færdigpakket (metode 1), eller
b) Veje alle pakker og lastelementer, herunder massen af paller, garnering og andet fastgørelsesmateriale, der skal pakkes i containeren, og lægge containerens taramasse til summen af de enkelte masser ved hjælp af en certificeret metode (metode 2), der er godkendt af den kompetente myndighed i den stat, hvor containeren blev færdigpakket.
 

3. En afskiber af gods, som færdigpakkes i containere i Danmark og i Grønland med henblik på en efterfølgende søtransport, skal fastlægge den verificerede vægt ved anvendelse af "en egnet vægt", eller efter en "certificeret metode" og indarbejde oplysninger om den således fastlagte vægt i det til containeren tilknyttede transportdokument.

 
En egnet vægt: Et måleinstrument som opfylder bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for;
a) Ikke automatiske vægte (vægte der kræver operatørs medvirken under vejningen), nøjagtighedsklasse IV eller bedre[1], eller
b) Automatiske vægte (et instrument som bestemmer massen af et produkt uden indgreb fra en operatør), nøjagtighedsklasse Y(b) eller bedre2.
 

4. Royal Arctic Line A/S implementerer bekendtgørelsen den 1. juli 2016.
5. Royal Arctic Line A/S vil informere yderligere, når den endelige bekendtgørelse foreligger, herunder:
- RAL muligheder for at tilbyde vejning af indkomne FCL forsendelser,
- RAL kontrolvejninger af opgivne vægte, herunder mulighed for afvisning/bøde.
- Generel uddybning af betydning for den enkelte kunde.

 
 
Noter
1 På udstedelsestidspunktet bekendtgørelse nr. 1143 af 15. december 2003 om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke automatiske vægte, udstedt af Sikkerhedsstyrelsen.
2 På udstedelsestidspunktet bekendtgørelse nr. 1033 af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der anvendes til måling af masse (»vægt«), udstedt af Sikkerhedsstyrelsen.