31.03.16 15:00

Royal Arctic Line øger overskuddet i 2015

 

Det økonomiske resultat for 2015 er forbedret med 58 millioner kroner i forhold til 2014.

Royal Arctic Line kommer ud af 2015 med et overskud på omkring 91 millioner kroner før skat. Det er en markant fremgang i forhold til 2014, hvor rederiet havde et overskud på 33 millioner kroner.

Resultatet er positivt påvirket af en samlet stigning i mængderne på trods af et fald fra 2014 på 4 % i de sydgående mængder.

Den godkendte fragtratestigning med virkning 1.marts 2015 samt den gennemførte 9/12 dages sejlads i starten af 2015 har begge ligeledes bidraget positivt.

Udviklingen af oliepriserne har medført en vigtig reduktion af omkostningerne og disse reduktioner er givet videre til kunderne.

Resultatet er at betragte som værende tilfredsstillende og er med til at ruste rederiet yderligere i forløbet op til den ny havn, de nye skibe og nye tiltag.

For yderligere oplysninger, kontakt bestyrelsesformand Kuno Fencker, kunof@icloud.com +299 58 88 21 eller økonomidirektør Bent Ole Baunbæk, bob@ral.gl, +299 34 91 30.