21.03.16 13:00

Privat forsendelser fra Grønland til Danmark

 

Royal Arctic Line har haft en lempelig regel i samarbejde med SKAT i Danmark, vedrørende privat forsendelser under 50 kg med en lav værdi, fra Grønland til Danmark. Denne regel er blevet opsagt fra SKAT i Danmark. Det betyder at alt privat gods fremover skal indfortoldes. Der skal i fremtiden betales told og moms, hvis ikke det er flyttegods, returgods eller gods til reparation. Disse godstyper skal dog indfortoldes.

Reglen gælder dog ikke private frysepakker, her henvises til ”gældende særordning for privatfrys”.

Reglen vil dog f. eks. ramme gaver, her skal betales told og moms af varens værdi, som skal indfortoldes.

Royal Arctic Line kan stå for indfortoldningen, for 300 kroner per fragtbrev.

Vær opmærksom på, at gods ikke udleveres, såfremt der ikke er indfortoldet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Royal Arctic Line Danmark på tlf. 99 30 32 34