12.07.16 14:00

Royal Arctic Line overtager Arctic Umiaq Line

 

Air Greenland A/S har efter 10 års deltagelse i driften af Arctic Umiaq Line besluttet at afhænde sin ejerandel (50 %) i selskabet.

Der er indgået en aftale om salg af Air Greenlands aktier til partneren Royal Arctic Line A/S. Aftalen er indgået med virkning fra 30. juni 2016.

Royal Arctic Line viderefører driften af selskabets aktivitet på en servicekontrakt med Selvstyret når den nuværende underskudsgaranti udløber per 31. december 2016.

Air Greenland A/S vil naturligvis fortsætte det kommercielle samarbejde med Arctic Umiaq Line på de områder, hvor det kan medvirke til at fremme turismen i Grønland.

Arctic Umiaq Line har siden 2006, hvor den nuværende ejerkreds investerede i selskabet, haft en stærk driftsmæssig tilknytning til Royal Arctic Line. Den fortsatte drift af AULs skib Sarfaq Ittuk

understøtter rederiets primære aktiviteter indenfor bemanding og teknisk vedligehold. Royal Arctic Line ser frem til et udvidet samarbejde med partnere med henblik på at sikre den bedste udnyttelse af skibet for både kystpassagerer og turister.

Bestyrelsesformand i  Arctic Umiaq Line, Flemming Knudsen kan kontaktes på  +45 2425 3920