14.04.16 00:00

Ændring til ugentlig service og forbedring af eksportmuligheder

 

Royal Arctic Line ændrer til ugentlig service og forbedrer eksportmulighederne fra Grønland

På grund af stigende fragtmængder fra Grønland til Danmark har Royal Arctic Line valgt at øge frekvensen af skibsafgangene fra den nuværende 9-12 dages sejlplan.

Fra starten af maj måned overgår Royal Arctic Lines Atlant og Feederskibe til en ugentlig sejlads med faste dage mellem skibsafgangene. Dette sker indtil december, hvor fragtmængderne antages at være for lave til at kunne bibeholde en ugentlig frekvens.

Anløb af Island med forbindelse til resten af verden
For at imødekomme den stigende interesse for forbedrede eksportmuligheder har Royal Arctic Line valgt at anløbe Island sydgående. Island har forbindelse til de store havne i Europa og dermed resten af verden samt til Nordamerika. I første omgang vil Royal Arctic Line anløbe Island hver tredje uge sydgående og bibeholder også anløbet nordgående hver 3. uge. Forbindelserne fra Island til Grønland, som har faste godsmængder er sikre i anløbene. Gods fra Grønland til Island og evt. videre ud i verden via Island, skal bestå af en minimumsmængde, således skibene ikke bliver sendt til Island uden væsentlige godsmængder.  Det er derfor vigtigt at der bookes gods i god tid, således Royal Arctic Line kan bekræfte om hvorvidt anløbet bliver realiseret eller ej. Royal Arctic Line håber at kunderne vil tage godt imod denne forbedrede mulighed for at eksportere mere direkte med resten af verden.

Bygdebesejlingen
Bygdebesejlingen går i henhold til servicekontrakterne tilbage til en 14 dages frekvens mellem skibsanløbene til og fra bygderne.

Grundet store eksportmængder, anløbes visse bygder hyppigere end hver 14. dag. 

Fridage på containere
I takt med at sejlplanen for 2016 blev ændret til en 9-12 dages frekvens, ændrede man antallet af fridage på containere ved FCL forsendelser, fra 5 kalenderdage, til 5 hverdage (dvs. weekenden og helligdage blev inkluderet som fridage). Ved at gå tilbage til en ugentlig sejlplan, ændres fridagene tilbage til 5 kalenderdage, hvor weekender og helligdage ikke længere tæller som separate fridage.

Indleveringsfrister
I takt med at sejlplanen ændres til afgange og ankomster på faste ugedage, ændres indleveringsfristerne ligeledes tilbage til de oprindelige dage.

Indleveringsfristerne i Aalborg gælder således:

Ændring Af Sejlplan

Indleveringsfrister i de grønlandske havne vil løbende kunne ses via Royal Arctic Lines hjemmeside.

Tilpasning af sejlplanen
Såfremt det skulle vise sig, at godsmængderne ikke når et niveau hvor der påkræves en 7 dages sejlplan, med tilhørende kapacitet, kan Royal Arctic Line vælge at gå tilbage til en 9-12 dages sejlplan. Dette bliver selvfølgelig meldt ud i så god tid som muligt.

Bedre overskuelighed
Mange kunder har efterspurgt et bedre overblik over de sejlplaner der er for hvert område. Det har vi nu forsøgt at gøre lidt nemmere, ved at inddele sejlplanerne i farver alt efter hvilke områder der besejles.

Dertil en markering af de forskellige havne, samt hvilken status den enkelte havn har.

Vi håber dette giver et bedre overblik ved fremtidige oplysninger omkring dele af sejlplanerne, samt de tilhørende skibe og til sidst også navigeringen via hjemmesiden.

Såfremt I skulle have spørgsmål til ovennævnte er I velkomne til at kontakte Royal Arctic Lines Kundeservice via email: kundeservice@ral.gl