29.04.16 11:00

Fremgang for Royal Arctic Line i 1. kvartal

 

Første kvartal er normalt en udfordrende periode for Royal Arctic Line med lave godsmængder til og fra Grønland på grund af is forhold og sæsonudsving. I 2016 er godsmængderne steget væsentligt over 2014 og 2015 niveau.

Således er 1. kvartals eksport fra Grønland mængdemæssigt steget ca. 30% over et meget lavt 2015 niveau og er steget svagt over 2014 niveauet. Importen til Grønland i 1. kvartal er steget med over 30% sammenlignet med 2014 og 2015. Samtidig har øget byggeaktivitet medført en del projektlast der yderligere har styrket godsmængderne til Grønland.

Godsudviklingen sammenholdt med en reduktion af de administrative omkostninger samt omkostninger til personale medfører det at rederiet kan fremvise et resultat af primær drift på DKK 8,4 millioner for første kvartal (2015: DKK -25,1 millioner).

Forbedringen på DKK 33,5 millioner kan relateres til omkring DKK 12 millioner i øget omsætning efter DKK 5,8 millioner fragtreduktion fra olie ”tillæg” givet til kunderne grundet den lave oliepris, DKK 8 millioner i besparelser på administrations- og personaleomkostninger samt DKK 5,5 millioner fra reduktion af olieomkostninger. De resterende DKK 8 millioner omfatter reducerede omkostninger til skibe, som dog i et vist omfang dækker over periodemæssige forskydninger. 

Med forventningen om den fortsatte stigning i eksporten fra Grønland går rederiet som tidligere annonceret tilbage på ugentlig sejlads fra midten af maj og introducerer samtidig en mulighed for eksportørerne at tilgå de globale markeder mere direkte via Island, i første omgang hver 3. uge.

Rederiet har i løbet af første kvartal taget levering af den første nybygning til bygderne og efter klargøring i Aalborg vil skibet starte operation i Grønland, dog tidligst i juni. Det øvrige nybygningsprogram med yderligere 3 bygdeskibe samt et søsterskib til Mary Arctica er meget udfordret på leveringstidspunkterne og dette vil medføre øgede omkostninger i forbindelse med driften af den eksisterende flåde i en stor del af resten af året hvor der forventes mere eller mindre fulde skibe. 

Overgangen til en ny havnemyndighed ved Sikuki Nuuk Harbour i Nuuk vil tilsvarende betyde at nye administrative og operationelle omkostninger introduceres for rederiet og rederiets kunder i 2016. 

Bestyrelsesformand Kuno Fencker udtaler i forbindelse med kvartalsresultatet: ”Det er glædeligt at se at omkostningskurven ser ud til at være knækket for de faste omkostninger. Vi går en ny tid i møde med en ny transithavn i Nuuk. Rederiet vil styre sikkert mod de muligheder dette giver for at gøre det let at handle med Grønland, samtidig med et fortsat fokus på omkostningerne. Det bliver en utrolig spændende rejse til gavn for Grønland”. 

”Vi har et stort ansvar som en del af vækstmotoren for Grønland og vi glæder os meget over fremgangen i eksporten” udtaler Royal Arctic Line’s administrerende direktør Verner Hammeken. ”Vi er kommet godt fra start i 2016 og det er vi utroligt glade for, men der er endnu lang vej til de langsigtede forbedringer vi skal finde for at kunne tilbyde moderne og tidssvarende forbindelser til og fra hele verden til priser der fremmer vækstbetingelserne”. 

For resten af året forventer Royal Arctic Line at se en stigning i eksporten samt import til Grønland på linje med 2015. Resultatet for 2016 forventes at blive på niveau med 2015.