01.09.14 09:00

Regulering af CAF/BAF

 

Olie- og valutatillægget reguleres fra 1. september til 6 % fra de nuværende 7% grundet fald i bunkerspriserne.