24.10.14 02:30

Mastersejlplan for 2015

 

Hermed Royal Arctic Lines og Royal Arctic Bygdeservices mastersejlplan for 2015 , som er blevet godkendt af Naalakkersuisut. 

Som resultat af en fortsat negativ udvikling i mængderne i grønlandstrafikken i 2014 er indtjeningen i Royal Arctic Line fortsat under pres, og da vi ikke forventer, at udviklingen i godsmængderne vil ændre sig væsentligt i positiv retning i 2015, er rederiet derfor tvunget til at finde yderligere omkostningsbesparelser i 2015. Godsmængderne i 1. kvartal er historisk set lave i forhold til resten af året, hvorfor Royal Arctic Line sejler med en markant overskudskapacitet. Ved at ændre atlantrotationen fra en 7-dages frekvens til en 9/12-dages frekvens vil vi kunne reducere antallet af atlantoverfarter i 1. kvartal fra 13 til 8 og derved opnå bunkersbesparelser.

Vi er klar over at det rent logistisk ikke er den bedste løsning for især detailhandlen i Grønland, men set i lyset af den negative økonomiske situation det grønlandske samfund befinder sig i, er vi desværre tvunget til at tilpasse aktivitetsniveauet og dermed servicegraden i forsyningen af Grønland, men har forsøgt at begrænse dette til kun at påvirke 1. kvartal samt fra 2. uge i december 2015.

Vi vedhæfter endvidere fristerne for indlevering i Aalborg, hvor det især er indleveringsfristerne for 1. kvartal vi vil bede vore kunder om at være særlig opmærksomme på.

Såfremt I skulle have spørgsmål til ovennævnte er I velkomne til at kontakte Royal Arctic Lines Kundeservice via email: kundeservice@ral.gl

Downloads:

Pdflogo  Mastersejlplan (9-12 dages frekvens) indleveringsfrister i Aalborg.pdf 


Pdflogo  Masterplan 9-12 2015.pdf