21.10.14 12:00

Ændret sejlplan i første kvartal af 2015

 

Fra 1. januar til 1. marts 2015 ændres Royal Arctic Lines sejlplan til byerne i Grønland fra en syv-dages frekvens til en frekvens med skiftevis ni og 12 dage mellem anløbene. Ændringen er en konsekvens af manglende indtjening på grund af fortsat faldende godsmængder, og indgår som en del af en plan til at forbedre rederiets økonomiske situation.

Historisk set er godsmængderne i 1. kvartal meget lave i forhold til resten af året. Det betyder, at Royal Arctic Line sejler med halvtomme skibe, hvilket er en stor udgift. Med den ændrede plan reduceres antallet af atlantoverfarter i 1. kvartal fra 13 til otte. Derved opnås anseelige besparelser, især på skibenes brændstof, mens der fortsat er rigelig kapacitet til at transportere de nødvendige godsmængder til og fra Grønland.

Vi har gennem flere år haft et højt serviceniveau også i de måneder hvor godsmængderne ikke er til det, siger kommerciel direktør i Royal Arctic Line, Niels Clemensen, og fortsætter: Set i lyset af den økonomiske situation rederiet. ja hele samfundet, befinder sig i, er vi desværre tvunget til at tilpasse aktivitetsniveauet og dermed servicegraden i forsyningen af Grønland.

De fleste private kunder vil ikke mærke ændringerne når de sender gods med Royal Arctic Line. Men dagligvarebutikkerne skal ændre rutiner omkring indlevering i Aalborg, særligt af de såkaldte dato-følsomme varer – altså varer med kortere holdbarhed.

Vi ved, at dette påvirker butikkernes rutiner. Den tid det tager at få varer til Grønland er ikke ændret, da sejltiden til Grønland fortsat er den samme. Men det er klart at butikker og leverandører som er vant til at indlevere varer på en fast dag, står med en udfordring, når den dag ændres – og endda skifter hver anden uge. Royal Arctic Line har forståelse for at dette ikke er optimalt, men det er en nødvendig besparelse. Derfor håber jeg, at vi og de største kunder i de kommende måneder inden den ændrede sejlplan træder i kraft, sammen kan få løst udfordringerne, så det ikke går ud over butikkernes kunder, siger Niels Clemensen.

For yderligere oplysninger, kontakt kommerciel direktør Niels Clemensen, kundeservice@ral.gl eller +299 34 91 00.