07.03.14 09:00

Underskud i Royal Arctic Line A/S

Kraftigt fald i godsmængderne betyder, at rederiet har underskud for første gang siden 1995

Afmatningen i Grønland har ramt det nationale rederi hårdt. Et fald i de samlede godsmængder på hele 9,1 procent betyder et fald i omsætningen på over 50 millioner kroner. Det slår markant igennem i regnskabet, hvor resultatet er et underskud på 14 millioner kroner efter skat.

- Resultat er ikke tilfredsstillende, men en uundgåelig effekt af de faldende godsmængder. I løbet af året har selskabet reduceret omkostningerne betragteligt, men da Royal Arctic Line er forpligtet til at sejle med en fast service uanset godsmængderne, kræves der et stort kapacitetsapparat og dermed faste omkostninger. 2013 viser meget tydeligt den sårbarhed selskabet har, når godsmængderne falder, fordi det nødvendige kapacitetsapparat kun vanskeligt kan tilpasses på kort sigt, siger bestyrelsesformand Martha Labansen.

De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde 750.000 kubikmeter i 2013 imod 830.000 kubikmeter i 2012. Det er især gods til bygge- og anlægssektoren, der er årsag til det samlede fald. To af de vigtigste godsgrupper til byggeriet, flatrackgods og overstørrelsesgods, er faldet med henholdsvis 29% og 62% sammenlignet med 2012.

Årets resultat
Royal Arctic Lines koncernresultat for 2013 viser et underskud før skat og minoritetsandele på ca. 20 millioner kroner og 14 millioner kroner efter skat, sammenlignet med et overskud før skat i 2012 på 7 millioner kroner og efter skat 6 millioner kroner.

Den negative udvikling skyldes i alt overvejende grad det markante fald i godsmængderne og det deraf følgende fald i omsætningen. De samlede indtægter er faldet fra ca. 864 millioner kroner i 2012 til ca. 785 millioner kroner i 2013, et fald på 79 millioner kroner. Renset for olie- og valutakurstillægget, udgør faldet i indtægter 59 millioner kroner.

De samlede omkostninger er faldet fra 804 millioner kroner i 2012 til 754 millioner kroner i 2013, et fald på 50 millioner kroner. Renset for bunkersudgifter udgør faldet i omkostninger omkring 33 millioner kroner. Faldet i omkostninger er i det væsentligste sket over en bred kam som en kombination af effektiviseringer og besparelser, men også som følge af den lavere aktivitet.

Udbytte
Til trods for det ikke-tilfredsstillende resultat for året 2013, indstilles der efter ønske fra ejeren, Grønlands Selvstyre, til udbetaling af udbytte på 25 millioner kroner.

- Royal Arctic Line har stor interesse i at få bygget en ny containerterminal i Nuuk for at forbedre fragtsystemet i hele landet. Royal Arctic Line er ikke en del af ejerkredsen af det nye havneselskab Sikuki Nuuk Harbour, som der ellers var tanker om. Og det har vi det fint med. Terminalen er vigtig for rederiets udvikling, og derfor ser Royal Arctic Line en sammenhæng mellem det foreslåede udbytte og havneselskabets investering. Derfor indstilles der til at betale udbytte, selvom resultatet ikke ligefrem lægger op til det, siger Martha Labansen.

Royal Arctic Line forventer det kommende år en begrænset udvikling i godsmængderne, set i lyset af at der forventes meget beskeden vækst i Grønland i 2014. Derudover venter i de kommende år store, nødvendige investeringer i skibe og i nye faciliteter i forbindelse med ny containerhavn, og derfor har Naalakkersuisut godkendt, at fragtraterne er hævet med fem procent fra 1. marts 2014.

For yderligere oplysninger om regnskabet, kontakt bestyrelsesformand Martha Labansen, +45 23 81 87 44 eller kommunikationschef Jakob Strøm, +45 24 82 94 07 (+299 58 61 63 efter 11. marts). Årsregnskabet offentliggøres på generalforsamlingen den 6. maj 2014.