11.04.14 09:00

Royal Arctic Line bygger ikke ny havn – det gør Selvstyret

Svar til Hermann Berthelsen fra Royal Arctic Line

Af: Jens Andersen, administrerende direktør

Qeqqata Kommunias borgmester Hermann Berthelsen er ikke begejstret for at Naalakkersuisut har besluttet at der skal bygges en ny havn i Nuuk. Det fremgår tydeligt af et læserbrev i sidste uges Sermitsiaq. Samtidig opfordrer han Royal Arctic Line til at gå i dialog med kommunen om fakta. Det gør jeg gerne, og når disse linjer læses har jeg været på besøg hos Hermann Berthelsen i Sisimiut. Dels for at svare på de spørgsmål han måtte have til Royal Arctic Line – men også for at understrege, at Royal Arctic Line ikke er rette modtager af alle spørgsmålene. Disse svar til borgmesteren gives hermed videre til alle.

Sikuki Nuuk Harbour A/S
Det er ikke Royal Arctic Line der bygger ny havn. Vi kommer ikke til at eje den, og det er heller ikke os der bestemmer hvordan den skal finansieres. Det er ene og alene op til Selvstyret og det nyligt etablerede aktieselskab Sikuki Nuuk Harbour A/S. Hermann Berthelsens antagelser om etableringen og finansieringens betydning for Royal Arctic Lines fragtrater er i bedste fald alt for tidlige, i værste fald en del af en kampagne der skal stoppe byggeriet uden at bekymre sig om fakta. Der er ikke taget beslutning om projektets endelige udformning og finansiering, og det ved borgmesteren udmærket. 

Nødvendige investeringer
Når det så er sagt, så er det ingen hemmelighed, at Royal Arctic Line meget gerne ser en ny havneterminal i Nuuk, og at selskabet formentlig kommer til at være med til at finansiere den. På trods af det seneste års fald i godsmængderne, vil det være en stor gevinst for effektiviteten i det samlede godssystem for Grønland med en ny terminal. Det betyder at man kan nøjes med to atlantskibe fremfor tre, og det giver en stor besparelse. Det tager noget tid inden en ny terminal er betalt, og derfor er det ikke usandsynligt at fragten vil stige på kort sigt. Men på længere sigt vil den stige endnu mere, hvis ikke systemet effektiviseres. Det kræver en investering, og det er desværre på et tidspunkt hvor hele landet har lidt ondt i økonomien. Men at lukke øjnene for behovet, får det altså ikke til at gå væk. Fragtsystemet i Grønland er baseret på krydssubsidiering. Det vil sige at overskud på fragt til de store byer – og de seneste år faktisk kun Nuuk, da det er den eneste by der samlet giver overskud – betaler for at fragtprisen er ens (også kaldet solidarisk) for hele landet. Samtidig støttes eksporten med markant lavere rater end importen, hvilket kommercielt i øvrigt giver god mening.

Hvis der skal være råd til at fastholde det nuværende billede fremadrettet, – altså med solidariske fragtpriser og støtte til eksporten – så er det nødvendigt at investere i det lokomotiv som Nuuk er for hele Grønland. Den eneste årsag til at vi i Royal Arctic Line peger på Nuuk er det faktum at Nuuk er den havn der klart modtager den største mængde af  gods – faktisk tre gange mere end den næststørste modtager af gods i Grønland.

Godsmængderne
Hermann Bertelsen skriver, at Transportkommissionen har baseret sin anbefaling af en ny terminal på Royal Arctic Lines fremskrivninger. Og andet steds skriver han, at regningen for Royal Arctic Lines fejlvurderinger sendes videre til eksportører og forbrugere. Det er rigtigt, at Transportkommissionen har benyttet Royal Arctic Lines fremskrivninger af godsmængderne, men jeg må på det kraftigste tage afstand fra betegnelsen ”Royal Arctic Lines fejlvurderinger.” Vores fremskrivninger udarbejdes på grundlag af de økonomiske forventninger til samfundet, altså blandt andet bygge- og investeringsplaner hos kommunerne og Selvstyret. Et af de vigtigste grundlag, men ikke det eneste, er rapporten fra det økonomiske råd. For 2013 har Royal Arctic Lines fremskrivning bestemt ikke ramt plet, men det skyldes ikke at vi ikke har kunnet regne. Det skyldes at udviklingen på en lang række områder er gået i stå, og derfor har godsmængderne ikke levet op til forventningerne, hvilket på intet tidspunkt har været afspejlet i de normalt retningsgivende rapporter om forventningerne til 2013.

Kort sigt – lang sigt
Betyder det så, som Hermann Berthelsen ønsker, at byggeriet skal stoppes? Ikke hvis man spørger Royal Arctic Line. Med de nuværende godsmængder ligger vi for det første stadig et godt stykke over det niveau som kan håndteres med maksimal effektivitet på havnen i Nuuk, og dermed i det samlede fragtsystem hvor én omladningshavn er mere effektivt end de nuværende tre. For det andet skal vurderingen af behovet ikke foretages på baggrund af et enkelt år eller to, men set over lang tid. Husk på, at Royal Arctic Line siden 2002, har arbejdet for at Nuuk skal have større terminal-kapacitet, og dengang var godsmængderne lavere endnu, men behovet eksisterede allerede.

Så for Royal Arctic Line isoleret og for fragten til og fra Grønland er udvidelsen fortsat en god ide. Om projektet og finansieringen skal være som i den analyse fra Rambøll som borgmesteren også omtaler, det er ikke et spørgsmål jeg hverken kan eller skal svare på. Men vi indgår gerne i dialog, både med de der skal svare repræsenteret ved Sikuki Nuuk Harbour A/S, og modstandere af udviklingen – her repræsenteret ved borgmesteren i Qeqqata Kommunia.