09.09.13 04:00

Vanskeligt halvår

for Royal Arctic Line

Royal Arctic Lines indtjening i første halvår af 2013 skuffer som følge af lave godsmængder til Grønland – særligt til bygge- og anlægsområdet

Lavere aktivitet indenfor bygge- og anlægsområdet trækker dybe spor i det halvårsregnskab, Royal Arctic Line A/S netop har offentliggjort. Dette er sammen med ekstraordinære udgifter til containere og stigende udgifter til vedligehold af ældre skibe, hovedårsagen til et skuffende økonomisk resultat.

Da forsyningen til Grønland er afhængig af at Royal Arctic Line opretholder et stort kapacitetsapparat (skibe og havnedrift), har selv små udsving i godsmængderne til Grønland stor betydning for indtjeningen.

Halvårsregnskabet
Resultatet for første halvår 2013 er betydeligt under sidste års niveau. Royal Arctic Lines koncernresultat for første halvår 2013 viser et underskud før skat på 59,7 millioner kroner. Samme periode i 2012 gav et underskud på 22,7 millioner kroner før skat. Dermed fortsætter den tendens til faldende indtjening, der begyndte allerede i 2012, primært som følge af de faldende godsmængder til Grønland.

Godsmængderne til Grønland er afgørende for omsætningen på grund af fragtratestrukturen. Disse godsmængder er faldet med 11.000 m3, fra 168.000 m3 i første halvår af 2012 til 157.000 m3 i 2013. Faldet skyldes som nævnt primært, at der er transporteret færre byggematerialer. Opgaver uden for koncessionen har ligeledes været præget af reduceret aktivitet inden for råstofsektoren.

Samtidig med faldet i omsætning er omkostningerne steget. Dels da rederiet har valgt at nedjustere antallet af containere og har i første halvår af 2013 påbegyndt tilbagelevering af en række leasede containere. Dette har på kort sigt medført ekstraordinære engangsomkostninger, men vil på længere sigt medføre besparelser.

Forventninger til resten af 2013
På baggrund af første halvårs realiserede resultat og forventningerne til 2. halvår 2013*, forventes et resultat for hele året på mellem fem og ti millioner kroner i overskud før skat.

For yderligere oplysninger se den vedhæftede halvårsmeddelelse eller kontakt bestyrelsesformand Martha Labansen, martha.labansen@gmail.com - +299 55 44 78

*forventningerne er nærmere beskrevet i halvårsmeddelelsen som du finder her