31.03.13 11:13

Regulering af caf/baf

CAF/BAF

Olie- og valutatillægget reguleres fra 1. april til 18 procent fra de nuværende 17.
Stigningen på et enkelt procentpoint er hovedsagelig på grund af en svag stigning oliepriserne.
Næste regulering af tillægget er 1. maj 2013.