Lager- og transport elev

 

Som lager- og transportelev er en vigtig del af arbejdet at lære og administrere virksomhedens lagerstyringssystem.

Som lager- og transportelev arbejdes der med distribution og lagerstyring som eksempelvis at sikre at der altid er nok arbejdstøj til virksomhedens medarbejdere. Der er et tæt samarbejde med indkøbsafdelingen samt havne og værksteder, da en af de vigtigste opgaver er altid at være på forkant med de behov der foreligger.

Uddannelsesforløbet
Uddannelsen tager tre år og består skiftevis af skoleophold på Jern- og Metalskolen i Nuuk og praktikophold på rederiets centrallager

Ansøgning
Ansøgning om elev- og lærlingeplads hos Royal Arctic Line A/S sendes til ansogning@ral.gl med henvisning til vores praktikopslag.

Læs mere om uddannelsen her