Royal Arctic Line søger ny CIO til hovedkontoret i Nuuk

Vil du være med til at gøre det let at handle med Grønland?

Royal Arctic Line A/S er en rederivirksomhed der opererer container- og stykgodstrafik mellem Grønland og Danmark samt på kysten i Grønland. Virksomheden har koncession på grønlandstrafikken og er dermed en meget vigtig infrastrukturleverandør for Grønland. Virksomheden har ca. 700 ansatte, opererer 11 skibe, er aktiv i 13 byer i Grønland med havneterminaler og pakhuse og har en filial i Danmark. Virksomheden har hovedsæde i Nuuk. Virksomheden omsætter for lidt over DKK 800 millioner årligt.

Royal Arctic Line A/S søger en ny CIO med reference til CEO. CIO’en er ansvarlig for at vor informationsteknologi til stadighed styrker vores evne til at eksekvere på vores strategi.

Strategien er siden 2015 baseret på en vision om at gøre det let at handle med Grønland.
Dette indebærer at vi

 • bevæger os fra at gøre alting selv i et lukket kredsløb, til at blive en solid infrastruktur partner for globale transportudbydere og dermed kan indgå i det globale transportnetværk. Dette skaber større valgmuligheder for vore kunder i valget af overliggende transport- og logistikpartnere
 • yder en bedre service over for vore kunder og dermed forøge vores værdi for kunderne
 • kender vores omkostninger og det der driver dem således at vi kan løbende kan optimere dem samt definere mere præcise grænseflader med operationelle partnere
 • kan styre vores virksomhed bedre med hensyn til HR, økonomi og IT for at understøtte denne forandring og gøre virksomheden mere robust

Opgaven
Udvikling

 • integration af data og kommunikation mellem systemer og mellem virksomheden og dens kunder, forretningspartnere og leverandører samt interne brugere.
 • Implementering og løbende forbedring af de applikationer virksomheden benytter sig af.

Operation

 • Dele af driften og vedligehold er outsourced til globale IT leverandører.
 • Operation, vedligehold og løsninger for den tekniske infrastruktur til understøttelse af vore ca. 700 medarbejdere på skibene og på land i de 13 havne i Grønland samt en større afdeling i Danmark.
 • IT sikkerhed et vigtigt område i dette arbejde.

Support

 • Support af virksomhedens ansatte baseret på en formel tilgang til incident og problem response, organiseret i 1st og 2nd level support.

Ledelse

 • Vores CIO indgår i virksomhedens ledelse sammen med øvrige afdelingschefer og er med i strategiudformning og opfølgning. Ledergruppen omfatter udover IT afdelingschefer fra operation, skibsdrift, salg, kundeservice, kommunikation/marketing, HR, økonomi samt den administrerende direktør.

Vores nye CIO skal således fortsætte den solide udvikling virksomheden har oplevet på IT området i de sidste 3 år. Udviklingen er ikke sket uden sværdslag og store udfordringer. Royal Arctic Line oplever lige nu store udfordringer i forbindelse med implementering af et nyt bookingsystem og integrationen mellem dette og øvrige systemer. Selvom vi naturligvis gerne vil beskytte vore kunder og vore operation mod uønskede sideeffekter af nødvendige forandringer, så er vi altså også klar til at forfølge dem.

Royal Arctic Line A/S følger principper om IT Governance hvor CIO’en indgår i en styrekomitè og med forretningskrav defineret via Business Process Owners (BPO’er), individuelt eller i samarbejde.

IT landskab
Royal Arctic Line A/S opererer større applikationer på en Power8 platform som kører virtuelle Windows servere og øvrige services på blade servere. LINUX bruges til specifikke services. Serverne findes i datacentre i Nuuk og i Danmark. Netværket er baseret på Cisco hardware forbundet via en MPLS løsning. ERP systemet er baseret på AX2009/Microsoft Dynamics. Andre større applikationer er et booking system fra Softship, Terminal styringssystem fra Navis. De fleste databaser er MS SQL server baseret. Alle klienter er Windows med undtagelse af Android client på tabletter i pakhusene og på terminalerne. Størstedelen af desktop klientadgang til centrale applikationer via en Citrix løsning. Der benyttes Exchange baseret mail og MS Office på arbejdsstationerne.

IT organisationen
IT organisation tæller 14 personer i Nuuk og 4 i DK fordelt på 2 i projektstyring, 8 i infrastruktur og 8 i support. IT operationen er baseret på ITIL med vægt på formaliserede målinger af performance. Projektstyring er baseret på Prince II. 

Krav til vore ny CIO

Erfaring & kompetencer

 • Flere års ledelse af en IT organisation med ansvar for udvikling og drift af kritiske IT landskaber med flere lokationer og datacentre
 • Erfaring med ledelse af IT sikkerhed og compliance, formaliseret IT drift (ITIL) og projektstyring
 • Udformning og succesfuld opfølgning af IT master planer
 • Beskedbaserede integrationer mellem interne og eksterne systemer via integrationsbusser, herunder EDI og webservices, herunder teknologier som MQseries/Websphere, IBS Integrator, webservices, JSON, REST, Java EE og SOA orienterede løsninger generelt
 • Erfaring (tidligt eller senere i karrieren) fra programmering af sådanne service og beskedorienterede løsninger anvendt i en kritisk drift vil være ønskeligt
 • Samarbejde med globale IT leverandør på service siden, erfaring fra outsourcing og projekter med eksterne leverandør af kritiske systemer
 • Erfaring med drift og rapportering efter klare SLAs og standarder for performance

Personlig profil

 • Struktureret leder med sans for at skabe en stærk fælles retning for flere teams og måle udviklingen mod specifikke mål
 • En hands-on type som hurtigt kan skabe en validering af kundens behov, herunder meget hurtigt at skabe brugbare temporære løsninger på data extraction, processing og presentation via http og eller Excel forbindelse eller andre metoder til interne såvel som eksterne brugere
 • Erfaring med at lede i en performance kultur hvor man måler medarbejdernes performance.
 • Erfaring med ledelse i multikulturel sammenhæng og sensitiv overfor nødvendigheden af at tilpasse kommunikationen efter kulturelle forskelle uden at beskeden mistes
 • Forandringsvant og robust selv under skiftende prioriteter og som selv tør udfordre status quo
 • En dygtig kommunikator og team player, der kan samarbejde på tværs af en organisation ved hjælp af gode relationer
 • Nysgerrig og ivrig efter at opsøge bedre forståelse af problemstillinger
 • Sans for den sidste detalje således at analyser og fremstillinger fremstår komplette og professionelt
 • Åben person med evnen til at coache og udvikle medarbejdere
 • Erfaring fra shipping eller transport en fordel
 • Engelsk og/eller dansk på højt niveau, grønlandsk i tale en fordel, tysk også en fordel (ikke kritisk)
 • Uddannelse: IT relevant uddannelse på bachelor niveau, gerne kombineret med virksomhedsøkonomi.

Generelt

Stillingen har domicil i Nuuk.

For ansøgere der ikke har fast bopæl i Grønland er der mulighed for en åremålskontrakt med udløb efter 3 år, dog med mulighed for forlængelser på 1 år ad gangen. Under sådanne forhold er der mulighed for at stille bolig til rådighed (i det omfang virksomhedens boliger kan benyttes).

Ansøgning og frister:

Ansøgning indsendes per e-mail til ansogning@ral.gl

Ansøgere modtaget efter 07. marts 2018 (grønlandsk tid) tages ikke i betragtning.

Royal Arctic Line benytter sig af logiske problemløsningstests samt psyko-metriske tests (på dansk eller engelsk) i ansættelsesprocessen for nye ansatte samt Mercer job klassificering. Formelt har vi klassificeret CIO jobbet som en Senior Director position.

Yderligere information:

Generelle spørgsmål, Nuuk etc.: Koncern HR chef Tommy E. Kristensen, +299 34 91 07

Specifikke job relaterede spørgsmål: CEO Verner Hammeken, +299 34 91 01

Ansættelsessamtaler vil løbende blive afholdt.