Fragttarif

 

Fragttariffen fastsætter bestemmelser og rater for alle skibstransporter af gods – til og fra de byer og bygder, som Royal Arctic Line besejler.

Se gældende fragttarif: Fragttarif 2014 version 1.4  13.12.2018

Pdflogo

Fragttarif 2014 version 1.4  13.12.2018